Złotów: Euro Eco Festival Złotów 2017 - przełożone imprezy