Miejsca lęgowe dla ptaków

16.11.2015

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Z myślą o przyszłorocznych lęgach ptactwa wodno-błotnego na terenie Nadleśnictwa Okonek zamontowano 25 budek oraz 8 koszy lęgowych. Prace wykonano w ramach programu Poprawa warunków bytowania ptactwa wodno-błotnego wzdłuż rzeki Gwdy na terenie RDLP w Pile.

 

Kosze oraz budki lęgowe zostały zamontowane w zlewni rzeki Gwdy, w pobliżu Jeziora Leśnego oraz w sąsiedztwie rzek Gwda, Szczyra, Debrzynka, Czarna. Rozwieszone budki lęgowe są to budki lęgowe typu E. Potencjalnymi gatunkami, które mogą zająć taką skrzynkę to krzyżówka, gągoł, nurogęś, kawka. W celu ochrony potencjalnych lokatorów wywieszonych budek przed atakiem drapieżników (kuna leśna, norka amerykańska) na drzewach zamontowano ochronne pierścienie kolczaste. Spacerując po okoneckich lasach oprócz nowo wywieszonych budek możemy także zaobserwować wiklinowe kosze lęgowe. Kosze zostały zamontowane na drewnianych palach w miejscach mało dostępnych dla drapieżników.

Budki oraz kosze lęgowe będą monitorowane przez pracowników Nadleśnictwa Okonek, co pozwoli określić sukces lęgowy. Okres lęgowy u kaczek przypada na wiosnę. Gody rozpoczynają się po powrocie ptaków z zimowisk. Składanie jaj najczęściej przypada w połowie kwietnia. Mamy nadzieję, że w najbliższych sezonach lęgowych zamontowane kosze oraz budki staną się dla ptaków dogodnym miejscem do założenia ptasiej rodziny.

Prace zostały wykonane w ramach programu Poprawa warunków bytowania ptactwa wodno-błotnego wzdłuż rzeki Gwdy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

red. | źródło: okonek.pila.lasy.gov.pl / Karolina Dworanowska | foto: okonek.pila.lasy.gov.pl

Komentarze