IV sesja Rady Miejskiej w Krajence

06.02.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#sesja   #rada miejska   #krajenka   

W dniu 31 stycznia 2019 roku w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Krajence, w której udział wzięli goście: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jacek Bogusławski a także Radni Powiatu Złotowskiego – Andrzej Pietrzak oraz Patryk Wruk.

 

Z uwagi na zaplanowane w tym dniu obchody 74. rocznicy powrotu Złotowa do Macierzy, plan sesji uległ zmianie, w taki sposób, by umożliwić Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krajence oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka udział w w/w obchodach. Po otwarciu sesji, stwierdzeni quorum radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w następujących sprawach: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2019 rok, planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2019 rok, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krajenka, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina i Miasta Krajenka na lata 2019-2027, zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2019 rok. 

W dalszej kolejności głos zabrał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jacek Bogusławski, przedstawiając wszystkim zgromadzonym plany, założenia inwestycyjne Samorządu Województwa wynikające z uchwalonego na ten rok budżetu. Ponadto poinformował o programach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zachęcając jednocześnie Radę, Burmistrza do udziału w nich. Dziękując za dotychczasową współpracę oraz życząc jej dalszych owoców Jacek Bogusławski przekazał na ręce Burmistrza Stefana Kiteli kalendarz zawierający numery kontaktowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego. 

Następnie zastępca Burmistrza Aleksandra Sawicka przekazała zebranym informacje o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacje o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej w Krajence.

Chwilę później głos zabrał Sekretarz GiM Krajenka Tomasz Ciechanowski, który w dłuższym wystąpieniu omówił kwestie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Krajenka w odniesieniu do aktualnej sytuacji, tendencji w kraju. Następnie głos zabrał Prezes OSP w Krajence Andrzej Martin, który w nawiązaniu do wystąpienia sekretarza poruszył problem jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta Krajenka wymieniając przyczyny jak i szereg rozwiązań nad którymi należałoby się pochylić, by ową jakość powietrza poprawić. 

Po wyczerpaniu porządku obrad IV sesja Rady Miejskiej w Krajence została zakończona.


To może Cię także zainteresować:
Zderzenie trzech pojazdów pod Krajenką
XII sesja Rady Powiatu Złotowskiego
Spotkanie samorządowców w Krajence

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: krajenka.pl | foto: krajenka.pl

Komentarze