Doskonalenie zawodowe JRG w lipcu

 

1. Taktyka zwalczania pożarów.

Działania gaśnicze na kompleksach leśnych, rozwinięcie taktyczne pododdziału kompanii pożarniczej w ramach inspekcji gotowości przeprowadzonej przez Komendę Wojewódzką PSP. W działaniach zaangażowane były SiS PSP z KP PSP Złotów oraz KP PSP Piła oraz jednostki OSP z terenu powiatu złotowskiego oraz powiatu pilskiego. Doskonalono dowodzenie pododdziałem pożarniczym oraz sposoby dostarczania wody, organizację punku koncentracji oraz prowadzenie działań gaśniczych.

2. Ratownictwo wysokościowe

Doskonalenie działań w zakresie podstawowym przewidzianym dla podmiotów KSRG. Budowa stanowisk ratowniczych, wykorzystanie samochodu specjalnego SH i sprzętu ratowniczego na wyposażeniu JRG, techniki i sposoby ewakuacji osób poszkodowanych z zagłębień bądź innych miejsc trudno dostępnych. BHS podczas prowadzenia akcji ratowniczych i szkoleń jako podstawowy element skutecznych i efektywnych działań.

3. Ćwiczenia na obiektach

Przeprowadzone zostało rozpoznanie operacyjne zakładu przerobu drewna Drewkom Białobłocie oraz przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne dla wyznaczonych SiS PSP oraz OSP w zakresie realizacji działań ratowniczych podczas pożarów obiektów produkcyjnych.Równolegle doskonalono działania w porze nocnej oraz wykorzystanie różnorakiego sprzętu ratowniczego oraz wdrażanie procedur KPP oraz organizację zaopatrzenia wodnego na rzecz prowadzonych działań gaśniczych.

4. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne

Wykorzystanie sprzętu pomiarowego na wyposażeniu jednostki, obsługa różnorakich urządzeń – mierniki, detektory, kamery – weryfikacja i interpretacja wyników i odczytów w celu rzeczywistego określenia zagrożenia / wyznaczenia strefy jako wiodącego elementu dla prowadzenia akcji ratowniczej.

5. Ratownictwo medyczne

Doskonalenie wdrażania prcedur KPP w odniesieniu do osób poszkodowanych. Realizowano zajęcia teoretyczne bezpośrednio w jednostce a także ćwiczenia praktyczne w ramach wspólnych ćwiczeń z jednostkami OSP, podczas pozorowanych zdarzeń o charakterze komunikacyjnym.

6. Przygotowanie fizyczne do działań ratowniczych

W ramach bieżącego nadzoru nad utrzymaniem wymaganego poziomu sprawności fizycznej, na obiektach MLKS SPARTA Złotów, przeprowadzone zostały testy sprawności fizycznej dla strażaków KP PSP.

7. Prewencja społeczna

W ramach realizowanych cyklicznych akcji prewencji społecznej Kręci Mnie Bezpieczeństwo, propagowana zagadnienia bezpieczeństwa, w tym w odniesieniu do okresu wakacyjnego i bezpieczeństwa nad wodą dla dzieci i młodzieży w tym członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach OSP.

8. Psychoedukacja

Kontynuowane były zajęcia doskonalące dla strażaków JRG z zakresu zarządzania stresem oraz organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego prowadzone przez kpt. Joannę Pluczyńską, psycholog z KW PSP w Poznaniu.

 

To może Cię także zainteresować:
II Złoty Bieg w ramach 26. Finału WOŚP
Policjanci podsumowali 2017 rok
Spotkanie emerytów i rencistów pożarnictwa

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: pspzlotow.fundata.pl / Sporządził: mł. kpt. Krzysztof Olczak, Zdjęcia: KP PSP w Złotowie

Komentarze