Absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

01.07.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#absolutorium   #burmistrz   #sesja   #krajenka   

Minuta ciszy, upamiętniająca śp. Alicję Pietrzak, sołtys Augustowa poprzedziła XXX sesję Rady Miejskiej w Krajence, 29 czerwca 2017 roku. Potem radni rozpoczęli obrady, ale za nim przystąpili do realizacji porządku obrad wysłuchali wystąpienia Komendanta Komisariatu Policji w Krajence mł. asp. Łukasza Hoffmanna, który 17 maja br. rozpoczął swoją służbę w gminie i mieście Krajenka.

 

Po przyjęciu informacji z działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej radni przyjęli sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok 2016, przedstawione przez skarbnika gminy Łucję Kośmider. W tej kwestii nie było zastrzeżeń ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Chwilę potem przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence Jakub Niedźwiecki przedstawił zebranym wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza gminy i miasta i podjęcie w tej sprawie uchwały, która została przyjęta nie jednogłośnie, w wyniku jednego głosu przeciw.

Po otrzymaniu absolutorium burmistrz Stefan Kitela podziękował radnym, a także wszystkim swoim współpracownikom, sołtysom i społecznikom z gminy i miasta za ich codzienną pracę, za przychylność i wsparcie przy podejmowaniu trudnych decyzji, które skutkują kolejnymi inwestycjami w gminie i działaniami społeczno-gospodarczymi.

W kolejnej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawach: sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy z jednoczesną sprzedażą gruntu oraz udzielenia bonifikaty; przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka; wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej; zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych o raz ustalenia ich przebiegu; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2027 oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2017 rok.

Jednak to nie wszystko, gdyż gośćmi XXX sesji rady Miejskiej byli wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka i starosta złotowski Ryszard Goławski, którzy gratulowali absolutorium burmistrzowi Krajenki i wszystkim mieszkańcom gminy. Radna wojewódzka przedstawiła obecnym m.in. aktualną sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego, a także kondycję finansową sejmiku województwa, z uwzględnieniem wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej. W tej kwestii Wielkopolska znajduję się na drugim miejscu w rankingu ogólnopolskim. Z bliższych kwestii gość przypomniała o rozstrzygnięciach konkursu „Piękniej Wielkopolska Wieś”, w którym laureatami są sołectwa: Paruszka (będzie modernizowana świetlica wiejska) i Śmiardowo Kraj. (budowa siłowni zewnętrznej). Odniosła się również do planowanej przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 190 od Krajenki do skrzyżowania z drogą krajową nr 10.

- Proszę się niepokoić, droga będzie przebudowywana – zapewniła wiceprzewodnicząca sejmiku.

Także krótkie wystąpienie starosty złotowskiego potwierdziło bardzo dobrą współpracę trzech samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Sesję zakończyły wolne wnioski, zapytania i wolne głosy.

 

To może Cię także zainteresować:
Odcinek drogi powiatowej po przebudowie
Dachowanie w Tarnówczynie
Absolutorium dla Burmistrza

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: krajenka.pl | foto: krajenka.pl

Komentarze